Word lid Bestel gratis

Tips en trucs voor het dagelijks leven

| Veendam | Longpunt

Longpunt  Oost Groningen

15 maart           Tips en trucs voor het dagelijks leven

Anneke Hoekstra, Maatschappelijk Werker Ommelander Ziekenhuis Groningen 

 

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

 

Donderdag 15 maart  gaat het bij  Longpunt Oost Groningen over:  ‘Tips en trucs voor het dagelijks leven, accepteren van je ziekte, omgaan met verlies’. Wat betekent dat voor jou als patiënt of voor je partner? Wat is voor jou kwaliteit van leven, hoe kom je in je kracht en wat heb je daar voor nodig? Anneke Hoekstra, Maatschappelijke Werker van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gastspreker deze middag.

Tijdens de middag is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom!

 

Locatie

Zorggroep Meander locatie: Veenkade,  Kaap de Goede Hoop 1  Veendam 

14.00 - 16.00 uur

Gratis deelname!

Meer informatie via 06 -  51006815  

www.groningen.longfonds.nl

 

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.