Word lid Bestel gratis

De mening van longpatiënten

Aan de slag om de mening van longpatiënten goed voor het voetlicht te brengen

Op 22 mei kwamen acht vrijwilligers uit Noord Nederland bij elkaar om met elkaar te praten over hoe je als patiënt je mening kan inbrengen in projecten om de zorg te verbeteren. Het was de tweede van in totaal drie bijeenkomsten. De ervaringen van een van de deelnemers Harma Stensveld leest u verderop in de nieuwsbrief.

Belang van inbreng mening patiënt

Patiënten of hun organisaties zitten vaak aan tafel bij wetenschappers, zorgverleners en beleidmakers. Zij zitten daar om de visie en ervaringen van patiënten in te brengen. Deze ervaringskennis is belangrijk omdat hierdoor een ander licht schijnt op allerlei zaken. De inbreng van de mening van patiënten verbetert de kwaliteit van de zorg of onderzoek en dus van de kwaliteit van leven. Zij weten immers als geen ander waar patiënten behoefte aan hebben, wat patiënten belangrijk vinden en wat er dan ook kan verbeteren aan de zorg.

Veel vragen

Het Longfonds krijgt veel vragen om inbreng van de mening van patiënten. Deze worden meestal opgepakt door een grote groep vanuit Amersfoort aangestuurde ervaringsdeskundigen, de zogenaamde Longfonds ervaringsdeskundigen alias LED-vrijwilligers. Maar ook in de regio’s zijn steeds meer vrijwilligers op dit gebied actief bv in patiëntenraden van ziekenhuizen of huisartsengroepen. Om deze regionaal werkende vrijwilligers toe te rusten voor deze taak organiseert het Longfonds deze bijeenkomsten.

Een hulpmiddel voor gesprek

Tijdens deze bijeenkomst kwam het boekje “Criteria voor beoordelen zorgverbetertrajecten” uitgebreid aan de orde. In dit boekje is te vinden wat mensen met een longziekte belangrijk vinden. Dit is door het Longfonds ontwikkeld als hulpmiddel voor patiënten die aan tafel zitten bij zorgverleners om niet hun eigen individuele mening in te brengen maar vooral die van een grotere groep mensen met een longziekte. Het helpt hen om advies te kunnen geven en het gesprek over verbeteringen in de zorg te kunnen voeren.

Vind je dit interessant en wil je meer informatie? Neem dan contact op Elly Beens, relatiemanager Longfonds. e-mail: ellybeens@longfonds.nl .

Margriet Weide,

senior projectleider participatie bij het Longfonds

 

De Criteria set

Ja, ik schrijf Criteriaset met een hoofdletter. Na twee middagen (bij)geschoold te zijn in het wat, hoe en waarom van deze set, verdient het een hoofdletter.

Er ging een wereld voor me open, terwijl ik best aardig thuis ben in de medische hoek. Zorgpaden kruisen de lijnen in de zorg en zorgen ervoor dat patiënten in het ziekenhuis en thuis de beste zorg krijgen.

De patiëntenraad van het UMCG helpt om behandelaars ook door de bril van de patiënt te laten kijken.

Om ons als patiëntenraad te helpen zinvol mee te praten over zorgpaden en behandeltrajecten, is de Criteriaset ontwikkeld. Dit is een handleiding waarin op een overzichtelijke manier de zaken gerangschikt zijn die voor patiënten belangrijk zijn, maar waaraan misschien niet direct gedacht wordt door de artsen en verpleegkundigen. Het is mij tijdens deze twee middagen duidelijk geworden, hoe groot de invloed is die wij als patiëntenraad hebben, en hoe belangrijk het is dat de stem van de patiënt vertegenwoordigd is. Wij kijken als patiënt soms heel anders tegen onze ziekte aan als de dokter. Dat is niet direct fout, maar wel belangrijk om ons te realiseren. Dokters doen zeer zeker hun best om zich voor te stellen wat de patiënt wil, maar dat is lang niet altijd goed in  te schatten. De stem van de patiënt is dus belangrijk.

Tijdens deze twee leerzame middagen hebben we geleerd hoe we de stem van “de patiënt” het beste kunnen laten horen en hoe groot onze inbreng dan kan zijn.

Harma Stensveld

Patiëntenadviesraad Zorg longgeneeskunde UMCG

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.