Word lid Bestel gratis

Regio coördinator Hans Pastoor ontving koninklijke onderscheiding

Op 26 april jongstleden ontving Hans Pastoor uit handen van de burgemeester van Meppel een koninklijke onderscheiding als dank voor zijn vrijwilligerswerk lokaal en regionaal onder andere voor het Longfonds.

Hans Pastoor een betrokken, bevlogen en gedreven regio coördinator  heeft zich  al ruim 15 jaar ingezet voor  de werving van collectanten en organisatoren, het behouden van deze mensen voor de jaarlijkse collecte. De kracht van Hans zit in de wijze waarop hij zijn relaties beheerd en onderhoud.

De lintjes dag in Meppel was een blije dag met verraste decoranten, onderscheiden in de orde van oranje Nassau. Echtgenote van Hans Pastoor heeft het maanden stil kunnen houden en een werkgroep waar Hans actief in is hebben hem betreffende ochtend uitgenodigd voor een vergadering op het gemeentehuis. Daar aangekomen zag Hans zijn vrouw , familie en vrienden en viel het kwartje…

Naast deze taken is Hans onderdeel geworden van de nieuwe werkgroep binnen Rayon Drenthe die zich gaat richten op de collecte, lokale acties en fondsenwerving. We hopen dat deze werkgroep nog versterkt wordt met nieuwe vrijwilligers. Meer informatie via voorzitter van het Rayon Drenthe drenthe@regio.longfonds.nl