Word lid Bestel gratis

Patiëntenraad Zorg UMCG

Patiëntenraad Zorg UMCG

Eind 2016 heeft de afdeling Longziekten van het UMCG het initiatief genomen voor het opzetten van een patiëntenraad Zorg. Het doel is om de zorg tijdens een opname beter te maken. De raad bestaat uit mensen met een longziekte die hun ervaring met een zieken-huisopname willen delen met zorgverleners. Chef de clinique Rob Douma is voorzitter en ook de manager van de afdeling schuift aan. Verder (long)verpleeg-kundigen en - afhankelijk van het onderwerp – deskundigen en zorgverleners uit andere ziekenhuizen.

De raad komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar.

Voorbeelden van onderwerpen die we hebben besproken zijn nazorg: hoe kan de overgang van opname naar huis beter geregeld worden en wie is je aanspreekpunt na opname: de longverpleegkundige of de huisarts?

Het Zorgpad ‘COPD longaanval met opname’ is uitgebreid aan bod geweest. Daarbij waren ook zorgverleners van de Ommelander Ziekenhuis Groep aanwezig omdat ze daar ervaring met een Zorgpad hebben. Steeds is de vraag: Wat gaat goed en wat kan beter?

We zijn rondgeleid op de nieuw ingerichte verpleeg-afdeling D3VA, waar nu een respiratoire care unit is, een tussenvorm van IC-beademing en gewone verpleegafdeling.

Lastige of gevoelige onderwerpen gaan we niet uit de weg. Bijvoorbeeld de vraag die standaard gesteld wordt bij een opname op de Spoedopvang of je gereanimeerd wil worden of dat er behandelbeperkingen gewenst zijn.

Het levert zinvolle discussies op!

We zijn op zoek naar meer ervaringsdeskundigen die mee willen praten in de raad. Een paar extra leden zou mooi zijn. De zorgverleners nemen onze adviezen zeer serieus!

Martine van der Molen