Word lid Bestel gratis

Longpunt

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het Longfonds. Iedere bijeenkomst start met een voorlichting over een bepaald thema.

Wilt u als vrijwilliger ook voor Drenthe een Longpunt helpen opzetten, mail naar vrijwilliger@longfonds.nl of bel (033) 43 41 277.

Programma 2015 - 2016

Longpunt Assen

3e Maandag van de maand14.00 - 16.00 uur

18 januari LONGMEDICATIE

           Inhaleren kun je leren, doe ik het wel goed

            Mw. T. Meints, mw. J. Spanjer, longverpleegkundigen Wilhelmina Ziekenhuis Assen en mw. A. Boon, longverpleegkundige ICARE

15 februari Ademhaling en ontspanning

Geen goede ademhaling en houding, juist bij een longziekte

Mw. L. Almoes en mw. A. Oosting, fysiotherapeuten Wilhelmina Ziekenhuis Assen

21 maart     Zeldzame longziekten

                  Sarcoïdose, longfibrose, alpha 1, wat is dateigenlijk?

                  Dr. H. Kramer, longarts Martini Ziekenhuis Groningen

18 april       Meer of minder slijm, je hebt het niet voor het kiezen

Dr. A. Spanjer

23 mei         Zuurstof: Een lonziekte en gebruik van zuurstof en de vergoeding

Mw. N. Strijker, firma Medidis

19 september Programma nog niet bekend

LOCATIE

M.F.A. Schakelveld, Witterhoofdweg 1 Assen.

Parkeren aan de Witterhoofdweg of in de Hunzingostraat

Meer informatie via 0528 - 37 18 21

 

Longpunt Emmen

1e Dinsdag van de maand m.u.v. november 14.00 - 16.00 uur

5 januari INHALATIEMEDICATIE

 

           Welke inhalatoren zijn er en hoe werken ze?

 

           Mw. A. Koopmans, Mw. R. Kroeze, Mw. L. Kuper en Mw. I. Smit, longverpleegkundigen Icare en Scheper Ziekenhuis

2 februari    Palliatieve zorg, wat als de longziekte vordert?

Mw. C. Wijenberg, verpleegkundig specialist palliatieve zorg en Mw. F. van Heest, huisarts en consulent palliatieve zorg

1 maart       Vergoedingen in de zorg, hoe zit dat eigenlijk?

       Zorginkoper Treant icm zorgverzekeraar

5 april         Voorkomen van een longaanval en ziekenhuisopname

D.m.v. een longaanval actieplan.

Longarts en Mw. R. Kroeze, longverpleegkundige Treantgroep

10 mei         Verrassingsbijeenkomst, laatste bijeenkomst van het seizoen

                   Mw. A. Koopmans, Mw. R. Kroeze, Mw. L. Kuper en Mw. I. Smit, longverpleegkundigen Icare en Treantgroep

22 september Programma nog niet bekend

LOCATIE

’t Wapen van Emmen, Schimmerweg 1 Emmen

Meer informatie via 0528 - 37 18 21

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het rayon via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.