Word lid Bestel gratis

Kinderen en jongeren

Cursus ‘Astma, thuis en op school’

Deze cursus is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op een speelse manier leren kinderen omgaan met hun aandoening. Deelname is gratis.
Tevens is er een cursus voor ouders. Hierin leren ouders om te gaan met de aandoening van hun zoon/dochter. Deelname is gratis.
Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen naar Icare Thuiszorg: 0900 88 33.

Astmakids.nl

Astmakids.nl is een interactieve website die inspeelt op de belevingswereld van kinderen en hen helpt om te gaan met hun astma. Ook is er een uitgebreid spreekbeurtpakket en zijn er filmpjes te bekijken. Meer informatie voor kinderen (en hun ouders) met astma www.astmakids.nl