Word lid Bestel gratis

Cursus en training

Het Longfonds is nauw betrokken bij het cursusaanbod voor mensen met astma en/of COPD in de regio. Hieronder vindt u een korte weergave van deze cursussen. Voor actuele data, verwijzen wij u naar de agenda.

Cursus ‘Word Wijzer van Elkaar’

De cursus “Wordt Wijzer van Elkaar” is een zelfmanagementcursus voor mensen met luchtwegklachten. De training start met kennismaken en het veilig voelen in de groep. Daarna volgt herkenning en erkenning. Dit kan leiden tot verwerking, verandering van zelfbeeld en gedrag. Het doel van de cursus is het beter kunnen omgaan met luchtwegklachten.
Voor opgave voor een volgende cursus of inlichtingen kunt u bellen naar Icare Thuiszorg: 0900 88 33.

Cursus ‘Astma, thuis en op school’

De cursus ’Astma, thuis en op school’ is een cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Op een speelse manier leren kinderen omgaan met hun aandoening. Deelname is gratis.
Tevens is er een cursus voor ouders. Hierin leert de ouder om te gaan met de aandoening van hun zoon/dochter. Deelname is gratis.
Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen naar Icare Thuiszorg: 0900 88 33.

Pakje kans!

Pakje Kans! is een training waarbij na een goede voorbereiding wordt gestopt met roken met behulp van de trainer en 'medestoppers'. Dankzij de training wordt de motivatie op peil gehouden en worden technieken aangeleerd om met moeilijke momenten om te gaan. Er is in de training veel aandacht voor het bepalen van het doel, door deelnemers zich te laten voorstellen hoe het rookvrije leven er uit zal zien. De cursus omvat 9 bijeenkomsten van 1,5 uur á 2 uur. De kosten zijn € 60,-, met partner € 100. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding van de cursuskosten.
Voor opgave voor een volgende cursus of inlichtingen kunt u bellen naar Icare Thuiszorg: 0900 88 33.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:
Stichting Icare Thuiszorg: 0900 88 33 of het secretariaat.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het rayon via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.