Word lid Bestel gratis

Dokter is het mijn hart of zijn het mijn longen?

| Veendam | Longpunt

Longpunt  Oost Groningen

 

21 september   Dokter is het mijn hart of zijn het mijn longen?

Kor Johan Koning, longarts Treant Zorggroep locatie Refaja

 

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

 

Op 21 september is er weer Longpunt Oost Groningen op de locatie woonzorgcentrum Veenkade van Zorggroep Meander, Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam om 14.00 uur

Deze bijeenkomst is i.s.m.  De Hart & Vaatgroep met het onderwerp: ‘ Dokter is het mijn hart of zijn het mijn longen?’. Gastspreker is Kor Johan Koning, longarts Treant Zorggroep locatie Refaja.

Het wordt een interessante middag

Tijdens de middag is er alle gelegenheid om met  de zorgverleners in gesprek te gaan en samen ervaringen uit te wisselen. U bent van harte welkom

 

Locatie

Zorggroep Meander locatie: Veenkade,  Kaap de Goede Hoop 1  Veendam 

14.00 - 16.00 uur.

Gratis deelname!

Meer informatie via 06 -  51006815  

www.groningen.longfonds.nl

 

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.